ELEGANT 05

215.000 

Kiểu dệt: Level loop

Chất liệu: 100% PP (Polypropylene)

Kích thước: 50cm x 50cm 

Mật độ: 1/10”

Chiều cao sợi: 3 ± 0,5mm 

Đế: Cao su PVC

HN 0936 091 666 | HCM 0932.990.666

Danh mục: